Taxibokaren | Användarvillkor

Användarvillkor


Generellt

Taxibokaren.se erbjuder jämförelsepriser och förmedlar beställningar av taxiresor mellan kunden och det taxibolag som kunder väljer att åka med. Syftet med Taxibokaren.se är att kunden ska få ett ungefärligt pris på en taxiresa mellan två adresser. Det faktiska priset kan avvika beroende på tid på dygnet, trafiksituation och andra omständigheter. Taxibokaren.se ansvarar inte för försenade eller uteblivna taxitjänster till följd av tekniska problem, omständigheter hos taxibolaget eller andra omständigheter utanför Taxibokaren.se:s kontroll.

Pris jämförelse och bokning

För att använda Taxibokaren.se måste du ha fyllt 18 år. All personinformation som anges vid bokning ska vara korrekt och tillhöra den person som använder tjänsten. Taxibokaren.se ansvarar inte för försenade eller uteblivna taxitjänster till följd av otillräcklig eller felaktig information i bokningsformuläret. Det taxibolag kunden har valt att resa med ansvarar för genomförandet av taxitjänsten. Reklamation av taxiresan ska göras hos taxibolaget.
Priser
Taxibokaren.se har som mål att alltid hålla priserna på siten uppdaterade. Det kan dock förekomma att priserna på siten avviker från de faktiska priserna hos respektive taxibolag eftersom priserna kan variera under dygnet, i samband med storhelger och liknande. Det faktiska priset hos taxibolaget gäller oavsett om priset som visas på Taxibokaren.se är högre eller lägre än det faktiska priset.

Personuppgifter

Personuppgifter

Taxibokaren.se lagrar all information som anges vid beställning. Denna information behövs för att kunna erbjuda en trygg och bra tjänst. Vi följer personuppgiftslagen (PuL). Genom att jämföra priser eller boka taxi genom Taxibokaren.se godkänner du enligt personuppgiftslagen PuL att informationen och uppgifterna får lagras, sparas och bearbetas i vårt dataregister samt presenteras för de parter (främst taxibolaget) som behöver informationen för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig som beställare. Taxibokaren.se kan komma att använda informationen för att sammanställa statistik i syfte att förbättra vår tjänst. Inga personuppgifter lagras längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra kunder en bra tjänst. Taxibokaren.se raderar alltid personuppgifter om kunden så begär.

Betalning

Betalning sker direkt till det taxibolag som kunden har valt att åka med och med något av de betalsätt som taxibolaget erbjuder (normalt kontanter och betalkort). Alla priser på Taxibokaren.se är inklusive moms om inget annat anges. Momssatsen vid persontransporter är 6%. Ifall prisjämförelsen eller bokningen avser en budtransport är momssatsen är 25%. Villkorsändringar Taxibokaren.se har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg få ditt godkännande. Genom att fortsätta att använda Taxibokaren.se efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen. Kontaktuppgifter och organisationsnummer

Kontakta Taxibokaren.se på info@taxibokaren.se